WAKE UP - Ranný kurz

koncept ranných lekcií, zostavený do mesačného plánu

-  individuálny prístup v malej skupine max 7 osôb
- cvičenie 2 x týždenne ráno od 8:10 do 9:10 vždy v pondelok a v stredu 
- kurz zameraný na zlepšenie kondície, posilnenie svalov celého tela, spaľovanie tukov, zosilnenie stability stredu tela, balančné posilňovanie, nebude chýbať ani mobilita či tréning techník pre správne držanie tela.

CENA KURZU? 48 € / 8 lekcií  / 2 x týždenne / alebo  jendorázovo 7 
euro - hodina

KEDY ? pondelok a streda 8:15
KDE?  The space 


KONCEPT KURZU

kurz trvá 4 týždne
Cieľom kurzu : zlepšenie mobility a flexibility, nadobudnutie sily, kondície, odstrániť nevhodné stereotypy v držaní tela. Cvičíme s vlastnou váhou tela, alebo s pomôckami (overball, ľahšie váhy, expandery, tyče ) s dôrazom na správnu techniku prevedenia.

1 týždeň - basic
úvodná lekcia, úvod do techniky, základné komplexné cviky,  ako to funguje? dýchanie pri cvičení

každá lekcia pozostáva z komplexného tréningu celého tela 
/ prestretch, warm up, lowbody workout, upperbody workout, core-workout, balance training

2 týždeň - power
push me to the next level, ideme ďalej, na lekcii samozrejme prejdeme celé telo a pritvrdíme focus na jednotlivé partie:
pondelok  - upper body workout + core
streda - lowbody workout + core
overball variaton - cvičenie s využitím lopty overball
3 týždeň - balance
find your balance, opäť cvičíme komplexne celé telo, v 3 týždni zdôrazníme focus na :
balance training + core stability, práca hlbokého stabilizačného systému, balančné cvičenia
expander and overball variation - cvičenie s použitím gumových expanderov a overballov - rehabilitačná lopta
4 týždeň - intervals
finish line - intervalové tréningy
týždeň zameraný na rozvoj koncíie, ovládame techniku, môžeme pritvrdiť, intervalové hiit tréningy
posilnenie cardiovaskulárneho systému

Ak práve nemáš čas navštevovať kurzy, zacvič si so mnou na youtube