SISTERS CAMP

online prihláška na pobyt

STORNO PODMIENKY K POBYTOM

  • rezervovaný pobyt je možné stornovať iba písomne emailom aktivnepobyty@gmail.com a na základe písomného potvrdenia zo strany organizátora pobytu,
  • odpustenie storno poplatku je možné len na základe písomnej žiadosti z vážneho dôvodu (úmrtie, choroba). Dôvod stornovania je potrebné doložiť príslušným dokladom.
  • 3 týždne pre pobytom, 50 % sumy pobytu
  • menej ako 3 týždne pred pobytom 100% sumy pobytu.
  • Zrušenie rezervácie 48 a viac hodín pred dňom príchodu - 100% z ceny celého pobytu prepadá v prospech organizátora.

· Nenastúpením na zaplatený pobyt zaniká nárok na vrátenie poplatku.

  • V prípade, že si klient nájde za seba náhradu, uhradená suma mu bude vrátená.

Potvrdením rezervácie a úhradou pobytu súhlasíte so storno podmienkami pobytu. Každú zmenu, alebo zrušenie dohodnutého pobytu, či rozsahu objednaných a následne potvrdených služieb je klient povinný oznámiť organizátorovi pobytu vopred písomne.


Storno podmienky sa vzťahujú na všetky druhy pobytov, fit and wellness pobyty, turistické - feel the nature, ayurveda and mindfulness camp, fit holiday.
Ak by nebolo možné pre pandémiu pobyt uskutočniť, presunieme ho na iný termín.

organizátor : Kristína Růžičková, Diaková 65, 038 02 Dražkovce, Ičo: 44669291