GDPR

GDPR Ochr. osob. údajovOchrana a spracovanie osobných údajov, práva dotknutej osoby

Súhlas so spracovaním osobných údajov Kristína Růžičková, Diaková 65,

Súhlasom so spracovaní osobných údajov povoľuje dotknutá osoba spoločnosti Kristína Růžičková, so sídlom Diaková 65, IČO: 44669291 ., zapísanej vo v ŽRSR registri (Ďalej len "Správca"), aby v zmysle zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len "zákon o ochrane osobných údajov") spracovávala tieto osobné údaje dotknutej osoby:
Súhlasom so spracovaní osobných údajov udeľuje dotknutá osoba svoj výslovný súhlas s vyššie uvedeným spracovaním. Súhlas možno vziať kedykoľvek späť, a to napríklad písomným oznámením, zaslaním emailu alebo zasláním listu na kontaktné údaje správcovskej spoločnosti.
Prosím vezmite na vedomie, že podľa zákona o ochrane osobných údajov má dotknutá osoba právo:
-Práva na opravu, zabudnutie a prístup k osobným údajom dotknutej osoby
-Prosím vezmite na vedomie, že podľa zákona o ochrane osobných údajov má dotknutá osoba právo:
-vziať súhlas kedykoľvek späť,
-vyžiadať od nás informáciu, aké vaše osobné údaje spracovávame,
-vyžiadať od nás vysvetlenie ohľadne spracovania osobných údajov,
-vyžiadať si u nás výpis týchto údajov a tieto nechať aktualizovať alebo opraviť,
-požadovať od nás vymazanie týchto osobných údajov,

Meno, priezvisko, adresa, telefónne číslo a e-mail je nutné spracovať za účelom databázy . Tieto údaje budú Správcom spracované po dobu 5 rokov.
-v prípade pochybností o dodržiavaní povinností súvisiacich so spracovaním osobných údajov obrátiť sa na nás alebo na Úrad na ochranu osobných údajov.